Salonir - Ahol már nem minden a régi (Év: E.u. 885.)


  Kahlvar - A királyok földje

  Caralden Yosa
  Caralden Yosa
  Admin
  Admin

  Tartózkodási hely : Moldred

  Karakterlap
  Szint: Admin
  Fókuszpont: Feneketlen
  Erőpont: Elég

  Kahlvar - A királyok földje Empty Kahlvar - A királyok földje

  Témanyitás by Caralden Yosa on Szer. Jún. 07 2017, 18:09

  Kahlvar - A királyok földje CWgS6WTa
  Kahlvar - A királyok földje


  Az egykori Kahlvari Királyság napjainkra, egymással marakodó nemesi uradalmak közösségére szakadt. Kifelé Salonir ismert, és ismeretlen területei felé egységesen lépnek fel, de belső ügyeiket tekintve teljességgel kaotikus állapotok uralkodnak. Az ország, tulajdonképpen, harmincöt éve polgárháborús állapotban stagnál. Ezt az állapotot az aktuálisan uralmon lévő Jarugas uralkodói ház bizonytalan politikai döntései okozták. II. Jean de Jarugas, Gerogos de Jarugas fia örökölte volna a trónt, ugyanakkor a nemesség egy komoly hányada az idősebbik és békeszerető Milvana de Jarugas hercegnő mellett tette le a voksát. Amikor az uralkodói ház tagjai egymás torkának estek, a konfliktus kihatott a nemességre is, akik a maguk hasznát lesve vagy az egyik, vagy a másik oldal mellé tették le a voksukat. S olyanok is voltak, akik elég erőt és bátorságot éreztek magukban arra, hogy a belügyeikbe merült de Jarugasok figyelmét elkerülve kinyilvánítsák függetlenségüket. 

  Így eshetett, hogy az egységes birodalom eleddig sosem látott számú grófságra, báróságra és nagyobb tartományokra szakadt. Ezért nevezzük Királyok Földjének. Belpolitikája külhoninak szinte átláthatatlan, azonban egy kahlvari nemesnek is beletörhet a bicskája az uralkodói osztály küzdelmének átlátásába. Az egész konfliktus levét persze a parasztság fizeti meg, akik mint mindig, a ranglétra legalján csak uraik jóindulatában bízhatnak. Kahlvar általunk ismert területe a békeszerető Milvana hercegnő utódja által uralt terület. A hercegnő, hogy megakadályozza a forrongást és a vérontást, kiegyezett a nemességgel. A nemesek megtarthatják részleges autonómiájukat, de külső fenyegetés ellenében egységesen lépnek fel. Külső támadás esetén a de Jarugas ház segítségére sietnek és mindenben támogatják, hogy a határok ne sérüljenek. Terve részben be is vált, veszély esetén a de Jarugas ház zászlaja alá sereglenek, ugyanakkor külső veszély hiányában a folyamatosan vitázó és egymással intrikáló nemesek egymás felé fordítják kapzsi agyaraikat.
   
  Az általunk ismert Kahlvar két nagyobb részre osztható. Kahlvar városa és az északi fele ( a térképen látható egy zászló, az alatt húzzunk egy képzeletbeli, vízszintes vonalat ) és a két sziget Jorelaine de Jarugas királynő, Milvana lányának kezében van. A délre eső vidéket, pedig az úgy nevezett Autonóm Arisztokraták Ligája tartja uralma alatt. Az északi területeken tulajdonképpen minden úgy működik, ahogyan egy egészséges királyságban működnie kell. A déli területen azonban igen komoly a változás, jövés-menés. Egyik napon felemelkedik egy uradalom, a következő napon pedig beleolvad egy másikba, hogy a harmadikon megint kettéváljon. Az élet itt a legnehezebb a parasztoknak. Említsük meg néhány tagját az Autonóm Arisztokraták Ligájának:
   
  A Déli Prefektorátus a terület legdélebbi tagja, élén egy Quintuss Kaprivall nevű prefektus áll, aki tíz esztendeje uralkodik a terület fölött. A Prefektorátus négy településből áll, ezek: Kaprostelek, Rezeskert, Hegyháta és a Prefektorátus központja Kapribourg. A prefektus uralma szilárd, az a szóbeszéd járja, hogy Jorelaine de Jarugas kegyét élvezi.
  (Quintuss hiába csak prefektus, vagyis a legkisebb nemesi cím, mégis a prefektorátusában teljhatalmú úr. Ami négy településből; három faluból és egy városból áll. A prefektorátus mérete átlagos nagyságú. Ő a saját földjein belül adót szed, ítélkezik és katonákat képeztet. Ha valamelyik szomszédja hadakozni akar vele, akkor megvédi saját magát, vagy ahogyan írva vagyon, elbukik és beleolvad egy másik uradalomba.)
   
  Saprienni Helytartóság, a Déli Prefektorátus tőszomszédja, határa a Süvöltő hegység mentén húzódik egészen fel Jorelaine de Jarugas földjének határáig. Az Autonóm Arisztokraták Ligájának legnagyobb tagja. A Helytartóság függetlenségéért cserébe vállalta, hogy megvédi a közösséget az esetleges kontinens felől érkező fenyegetésekkel szemben. Legyen az bármi, a Helytartóság erődjeit képtelen bevenni. Igaz, a királynő se tudja már kiterjeszteni rá a befolyását. Túl erős és túlságosan „körbefalazta” magát.
  Központja, Saprienni erődvárosa a Süvöltő hegység lábánál fekszik közel Kahlvarhoz, itt székel a Helytartó. A Helytartó személy szerint egy nő: Vevelinne Lunderia. Uradalma a saját maga által irányított földeken kívül legalább három prefektorátust számlál (körülbelül 16- 20 település a saját irányítása alatt álló településeket is beleszámolva, de inkább 20).
  (A helytartó kinevezheti a prefektorátusai élére a prefektust, saját földjéről adót szed, a prefektorátusok számára meghatározza az adó mennyiségét, katonákat toboroztathat, ítélkezik a prefektusok fölött is, és a helytartóság területén kizárólag, egyedüli úr. Rangját tekintve köznemes, tehát báró vagy gróf, azonban helytartói címet visel, mivel Saprienni egykoron egy független királyság volt, amit még a nagy Kalhvari Királyság hódított meg.)
   

  Kahlvar - A királyok földje MEVIC1Hc

  Főnemesi rangban tehát herceg vagy főherceg, akinek birtoka legalább kétszeresére rúgna a Saprienni Helytartóságnak, senki sincs az Autonóm Arisztokraták Ligájában.
  Az Autonóm Arisztokraták Ligája tulajdonképpen csak megjegyzés arra, hogy Kalhvarnak az a területe, ahol a „kiskirályok” uralkodnak. Tehát nem egy másik frakció. Egy királyságnak már így is éppen elég darabolódás és szenvedés, hogy ripityára van szakadva.
  Hivatalnokok: Kalhvari Adószedő, a prefektus által kijelölt tisztviselő, aki járja a prefektorátusok településeit és hát… beszedi az adót.
   
  Magiszter: Tanult férfiak és nők, akik egy-egy település mindennapi, ügyes bajos dolgait intézik. Intézők, számvevők. Magiszteri Tanács, két esetenként három magiszter, akik ítéletet hoznak a parasztok közötti vitás esetekben. (A prefektus jelöli ki őket a falvak élére, tehát bármikor visszahívhatja őket, illetve joga van ítélkezni fölöttük.)
  Kaprostelek példáján, a falu körüli mindennapos ügyek intézője Cipra. ha a parasztok vitás helyzetbe kerülnek Ciprát kérik bírájuknak, ha az ügy súlyosabb mintsem azt Cipra megítélése nyomán eldönthetné, úgy a Prefektus székhelyére küldik a vitás feleket, bűntény esetén a foglyot szállítják, hogy Quintuss ítélkezzen az ügyben. Alázatosan kérvényezik az audienciát.
  A Magiszter adott esetben, akár egy lovag is lehet, aki a falu miliciájának segítségével megvédi a falut a banditáktól.


  Kahlvar - A királyok földje Itfral0l


  Közreműködtek: Neta

   Pontos idő: Hétf. Okt. 14 2019, 10:23