Salonir - Ahol már nem minden a régi (Év: E.u. 885.)


  Garacas a Hadisten

  Thorgar
  Thorgar
  Admin
  Admin


  Karakterlap
  Szint: Admin
  Fókuszpont: Siginturg
  Erőpont: 0

  Garacas a Hadisten Empty Garacas a Hadisten

  Témanyitás by Thorgar on Szer. Ápr. 12 2017, 01:58


  Garacas a Hadisten

  Név: Garacas
  Titulus: Hadisten
  Szférái: Háború, Pusztítás
  Jelképe: Egy kard, melyet egy páncélkesztyűs kéz tart a magasba
  Kinézet: Páncélos angyal, karddal a kezében

  Leírás:
  Garacas a Hadisten, egyike a Saloniri panteon harcos isteneinek, sőt ő a legfőbb azok közül. Minden csatába induló harcos őhozzá imádkozik a harc előtt, hogy segítse győzelemre a küzdelmüket. Garacas a harcosok és a katonák istene, egy olyan isten, aki számára a rend és katonai hűség mindenekfelett áll. Templomai laktanyákat idézőek, papjai pedig régi katonák közül kerülnek ki. Maga Garacas páncélos angyal képében jelenik meg hívei számára, ez alapján mintázzák a szobrait is.

  Egy templom általános kinézete: Kétszintes kőépület, az alsó szinten van az oltár és a padok, a felső szinten pedig a papszállások. A papszállások berendezései kísértetiesen hasonlítanak a laktanyákéra.

  Nem elhanyagolható még a Garacas Szent Végrehajtói néven ismert hitlovagi szervezet sem. Ezek az emberek, és más fajú egyének örök életüket Garacas szolgálatának szentelték, hogy csak neki élhessenek és minden csapásukkal őt szolgálják. A Végrehajtókat a papokon keresztül lehet elérni, általában minden olyan feladatot elvégeznek, amely egyezik istenük dogmájával. Esküjükben viszont szerepel az is, hogy nem kötelezik el magukat egy úr mellett sem, nekik kizárólag Garacas parancsol, épp ezért a Végrehajtók szervezete legyen bár hathatós támogatás a harcban, nem mindig jön jól a segítségük. Esetleg segítség sem jön.

  Dogma: Harcos vagy, viselkedj hát harcoshoz is méltón; minden hatodik héten ajánlj fel étel és italáldozatot, fél kehellyel saját véredből. Kardod legyen mindig tiszta, becsületeden csorba ne essék, nevedet rettegjék és tiszteljék. Fohászkodj csata előtt és után, amint pedig az ellen legyőzetett ajánld fel őket; testüket máglyán égetve, imákat mormolva tedd ezt, az éjszaka folyamán. Ha te pap vagy, Urad hű szolgája, hirdesd Urad igéjét, karold fel a nyájat, sújts le az ő nevében, tartsd meg a kétheti istentiszeletet. Ha te Végrehajtó vagy, élj Urad által meghatározott becsületkódexed szerint, sújts le Urad nevében, hálát rebegve szent hatalmadért; a káoszt és a rendetlenséget ne tűrd, ha kell kardod erejével tartsd féken ezeket, mégha más úr fogad is fel. Minden hónap másodnapján tarts ünnepet, ahol legkedvesebb jószágodat ajánld fel Uradnak. Becsüld és tiszteld az ellent, harcod mámorában se gyalázd őt.

  Hierarchia Garacas egyházában:
  - Főpap
  - Paptanács (Szám szerint hat férfi, dolguk a főpap kiválasztása, az egyház ügyeinek intézése)
  - Papok (Az istentiszteletek és a havi ünnepek megtartói más néven Garacas Szavának Őrzői)
  - Szent Végrehajtók (Garacasra felesküdött katonák)
  - Igehirdetők (Vándor papok, akik messzi földre is elviszik Garacas igéit.)
  - Hívek (Az egyszerű hívők, Garacas nyája)

  Szent Végrehajtók becsületkódexe és esküje:
  Csak egy Urad van: Garacas.
  Dolgod a rend fenntartása.
  Segítsd az elnyomottakat.
  Támogasd a bántalmazottakat.
  Vezesd a gyengéket.
  Sújts le az ellenre.

  "Én___________megesküszöm a hatalmas Garacas-ra, hogy a becsületkódex alapján élek, uramnak senki mást nem fogadok el csakis őt. Garacas vigyázza lépteimet, esküm megszegése sújtson azonnali halállal, bárhol is legyek e világon!"

  Fontos megjegyezni, hogy bár Garacas elég szigorú dogmát ír elő, a hívek túlnyomó része elég tágan értelmezi azt. Sokan csak névlegesen imádják Garacast, egyesek pedig csak megszokásból fordulnak hozzá. És természetesen a vallásnak azon logikus tény is ellent mond, hogy a csatatéren nincs idő halottat égetni. Csak a Főpap, a Paptanács, a Papok, a Szent Végrehajtók és az Igehirdetők tartják be betű szerint ezeket a sorokat. Természetesen a hívek közt is akadnak kivételek.

   Pontos idő: Pént. Szept. 20 2019, 13:57