Salonir - Ahol már nem minden a régi (Év: E.u. 885.)


  Nekromanták és Nekromancia

  Caralden Yosa
  Caralden Yosa
  Admin
  Admin

  Tartózkodási hely : Moldred

  Karakterlap
  Szint: Admin
  Fókuszpont: Feneketlen
  Erőpont: Elég

  Nekromanták és Nekromancia Empty Nekromanták és Nekromancia

  Témanyitás by Caralden Yosa on Vas. Márc. 19 2017, 19:15

  Nekromanták
   
  Mi is jut először az ember eszébe, hogyha meghallja azt a szót, hogy nekromanta? Nos, nem épp egy útszéli virágárus, de nem is az arkánikus mágiaágak díszköpenyes képviselői. Ha egy átlagember meghallja ezt a szót, akkor rögvest egy élőholtak ezreit irányító, elfajult mágus fog az elméjébe villanni. Egy olyan személy képe, aki átadta a lelkét a Feketemágiának és a Halál szolgája lett. Keringenek még persze pletykák a nekromantákról, miszerint démonokkal üzérkednek, holtakkal hálnak, gyerekeket rabolnak el, szűzlányok vérét áldozzák oltáron. Nos, az összes ilyen pletyka a lehető legtávolabb áll a valóságtól.

  Először is, fontos leszögezni: a nekromanták nem gonoszak. Nem a démonok megtestesülései és nem az anyagi sík fertőhordozói, azonban nem is szelíd báránykák. Bár nem gonoszak, mégsem lehet őket jónak nevezni, sőt… korántsem állnak a jó oldalon. De akkor, kik is azok a nekromanták? Nos, tán úgy lehetne nevezni őket, mint mágusokat, akik a halállal foglalkoznak. Többségük nem a sztereotip hullamágus, aki csontvázakkal, zombikkal és egyéb fertelmes lényekkel veszi körül magát, hanem komoly, elméleti szakember a maga területén belül. Persze az előbbiből is van jócskán e földön, de ők sem azok a személyek, akik csak azért fognak egy egész falut lemészárolni, hogy legyen néhány holttestük, amelyet a szolgálatukba állíthatnak.

  Igen, való igaz, hogy a feketemágia avatatott ismerői, sőt, annak is a leginkább visszataszítóbb részét művelik. Azonban - és ezt a többi mágus sosem fogja elismerni - nekromanták nélkül a világ is szegényebb lenne. Ők voltak az elsők, akik holttesteken kísérleteztek, megtalálva ezzel nem kevés ismeretlen betegséget és azoknak a gyógymódjait; hovatovább, a nekromantáknak lehet köszönni azt is, hogy az ispotályok gyógyítói egyáltalán ismerik a különböző humanoid és nem humanoid fajok anatómiai felépítését. Nélkülük még az Arkánbiológiai Kollégium sem jöhetett volna létre, mindazonáltal ők ezt nem hangoztatják; elvannak a saját kis világukban, a kutatásaikkal és a halottakkal. Sosem fognak a felismeréseikkel kérkedni, hanem végzik tovább a munkájukat, és egyáltalán nem érdekli őket, hogy ez kiket zavar.

  Szóval akkor, pontosan kik is ők? Mágusok, úgy, ahogy a többi, csak éppen merőben más ágat képviselnek. Aki azt hinné, hogy egy mágusból úgy lesz nekromanta, hogy egyszer csak gondol egyet és azzá válik, hát nem is tévedhetne nagyobbat. Hosszú az út, mire azzá válhat az ember, évek sokasága és oldalak tízezreinek tudása kell ahhoz, hogy valaki megkaphassa a beavatása jeléül szolgáló Lámpást, Köpenyt és a Libris Mortis-t, a nekromanták Szent Könyvét. Ahogy ez a hármas megvan valakinél, jogában áll elkészítenie saját botját, amely statusát mutatja a Nekromanta Rendben és Tanácsban. Egy nekromanta csak akkor válik a Rend teljes jogú tagjává, hogyha birtokolja a Lámpást, a Köpenyt, a Libris Mortist és a Botot, addig csak nebuló, egy egyszerű diák.

  A következő sztereotípia, hogy a nekromanták mindegyike magányos és csakis arra törekszik, hogy minél többet árthasson a világnak. Nos, ez sem igaz. Minden egyes saloniri nekromanta, kivétel nélkül a Nekromanta Rend és Tanács tagja, továbbá azon belül az egyik Ösvény követője; amennyiben valaki nem kívánna belépni a Rendbe, avagy kilépne belőle, az hamar egy boncasztalon találhatja magát. Bár tényleg nem éppen közösségi lények - mégis miként lehetne egy halottakkal foglalkozó személy szociális egyéniség? - de szervezettek és egymást mindig megsegítik, bárhol is legyenek a világon, azon a világon, amelynek majdhogynem minden szeglete vagy üldözi a feketemágiát, vagy pedig fél attól. Kitaszított, meg nem értett és gyűlölt személyek hát ők, akik a halál misztikumában találták meg menedéküket.

  Egy átlagos nekromanta - az, aki végigjárta az Utat, azaz teljes jogú tag - nem túlzottan erős egymagában. Mivel még csak a Tizenharmadik Kör varázslatait ismerheti, ezért néhány testet tud csak mozgatni az akaratával, továbbá éppen csak fel képes szakítani a Fodor Palástját a nála lévő bottal. Ó igen, a Palást. Nos, mivel a nekromanták alapvető mágiája a lelkekre épül, ezért ők képesek felhasítani a Palástot, s azon keresztül lelkeket hívni a Fodorból. Ezeket a lelkeket később a saját céljaikra használják fel, melyet úgy érnek el, hogy elraktározzák őket a náluk lévő Lámpásba, amely zöldes fénnyel világít, ha éppen van benne egy lélek. A nekromanták az egész életüket arra teszik fel, hogy a lelkek teljes működését megértsék, ha kell, akkor ízekre szedik azt, hogy a bennük rejlő esszenciát kinyerjék, ezzel magukévá tegyék a misztériumot, amelyet kutatnak.

  A lélek nagyon fontos egy nekromanta számára, azonban nem függnek attól. Bár egész életüket a lelkek működésének megértésére tették fel, ahogy az már említve lett, mégsem kötődik ehhez az életesszenciájuk. Persze képesek arra, hogy a lelkek esszenciáját magukba olvasszák - meg is teszik sokszor - ezzel megnövelve élethosszukat; így jöhetett létre, hogy ember származásúak is több száz, netán több ezer évig élnek, avagy éltek közülük. És ezzel meg is válaszoltuk azt a kérdést, hogy pontosan kik is ők: a Halál kutatói. Olyan személyek, akik örökké a társadalom peremén fognak elhelyezkedni, akiket bár nem fognak szívesen látni, mégis elengedhetetlen részei Salonir vérkeringésének.
   
  A Nekromanta Rend és Tanács
  Fentebb már említve lett ez a szervezet, amely a Nekromanta Rend és Tanács nevet viseli, bár a megnevezést a tagjai éppen úgy használják, ahogy kedvük tartja. Sokan csak a „Rend” néven emlegetik, mások jobb szeretik a „Tanács” elnevezést használni, ezt tényleg embere válogatja. De mi is ez a szervezet? Kik alkotják, ki a feje, miért jött létre, mi célból létezik, milyen alapon nyugszik? Ezernyi kérdés, kevés válasz, de itt és most megismerkedhetsz eme misztériumokkal, kíváncsi kalandor. Jól figyelj hát, mert bepillantást nyerhetsz egy olyan titokba, amely csak keveseknek adatik meg.

  Először is, minden egyes nekromanta a Rend tagja, kivétel nincs. Ahogy az említve volt, az, aki ezt nem fogadja el, elég hamar azon kaphatja magát, hogy egy léleklámpásban sínylődik, míg a teste a boncasztalon fekszik. A Rend kínosan ügyel arra, hogy ne legyen szabadúszó nekromanta, az ilyeneket a lehető leggyorsabb módon eltávolítják az élők sorából. Ugyanis, ők azok, akik közrefogják és egységesítik a halotti mágiát művelő személyeket, azoknak az utolsó menedékeként szolgál, bármi is érje őket.

  Fontos megemlíteni, hogy nem egy átlagos céhről, klánról vagy iskoláról beszélünk a Nekromanta Rend esetében. Bár van hierarchiájuk - ahogy az minden, magára adó szervezetnek van - azonban nincsenek központosítva. Addig, amíg az adott nekromanta a Libris Mortisban megtalálható tanok szerint cselekszik, nem szól bele annak életébe, kutatásába. Tagjaik szabadon tevékenykedhetnek, mindazonáltal az éves gyűlésen mindenkinek kötelező megjelenni, ez alól csak a halottak vagy a Rend ügyeiben eljárók kivételek; de néha még ők sem, ugyanis volt már rá példa, hogy egy halott nekromantát is megidéztek az éves tanácsülésre, mondván, aki éltében a tagja volt, hát holtában is az. Persze a halott tag ennek nem igazán örült, de ez a megidézőit egyáltalán nem érdekelte. A formalitások fontosak ám, főleg nekik!

  Az a nekromanta lehet tagja a Rendnek, aki végigjárta az Utat. Mi is az Út? Az Út nem más, mint a nekromantává válás rögös folyamata, amelynek megszabott lépcsői vannak. Először is, annak, aki eme társaság tagja kíván lenni, fel kell keresnie a Rendet az egyik éves ülésen, ahol be kell jelentenie csatlakozási szándékát. Ott a már meglévő tagok elbírálják a jelentkezését és mindenki szavaz; amennyiben a többség igennel voksol, felöltheti magára a novíciusok palástját és megkapja a Tanokat tartalmazó tekercset. A második lépés az, hogy még az ülésen egy mester - több esélye van, ha eleve egy mester ajánlásával érkezett - elvállalja a tanítását, ha ez nem történik meg, akkor neki kell valakit megkérnie. A novíciusnak öt évig kell tanulnia a mester szárnyai alatt, majd még öt évet utaznia kell a nagyvilágban; eztán állhat újra a Tanács színe elé és kérheti beavatását.

  A beavatási rítus több lépcsőből áll; a beavatandó, amint elvégezte a vizsgáját, amely nem más, mint a Palást felhasítása egy ott kapott bottal, és egy lélek megidézése, megkapja a Libris Mortist, a Köpenyt és a Lámpást. Ahogy ezt megkapta, el kell készítenie a botját, a saját botját, amellyel onnantól az önállóságát szimbolizálja majd. Ekkor a Tanács újfent szavaz az elismerésről - szinte mindig egyöntetű igen a szavazat, bár akadtak kivételek - és amint ez is készen van, nos… akkor mondhatja magát valaki önálló nekromantának, a Rend és Tanács tagjának. Amint valaki tag lesz, beavatást nyer a Tizenharmadik Kör varázslataiba és titkaiba, hovatovább, jó eséllyel már Ösvényt is választott magának.

  A Tanácsban mindenkinek a szavazata egyet ér; a frissen beavatott tagtól kezdve egészen a Nagymesterig, ez számukra szent és sérthetetlen. A másik fő hagyományuk nem más, mint az éves Tanácsülés Hagyománya, amelyen minden nekromantának kötelező megjelennie, ahogy arról már esett szó nemrégiben. A Tanácsülés két hétig tart, s ilyenkor Salonir minden egyes nekromantája egy helyre gyűl, hogy megvitassák az elmúlt év legfőbb eseményeit. Ilyenkor a régi ismeretségek újfent felfrissülnek, továbbá a tudás megosztatik. Ugyanis, a nekromantáknak az egyik leginkább kőbe vésett alapszabálya az a tudás megosztása a többiekkel, amelyet a Libris Mortison keresztül tesznek.

  Egy nekromanta köteles a Tanács színe elé vinni az elmúlt évben történt felfedezéseit, amelyet mindig megszavaznak, hogy érdemes-e a Libris Mortisba kerülésre. Valójában tán ez teszi a halotti mágiát művelőket mássá a többiekhez képest; míg az egyszerű mágusok féltve őrzik még egymástól is a titkaikat, addig a nekromanták felismerték, hogy a tudás megosztása mindenki számára hasznos dolog. Sok esetben így teljesedett ki egy tagnak a kutatása, amely persze aztán új kapukat nyitott ki és új kérdéseket tárt elé. Az pedig már csak hab a tortán, hogy egy nekromantának hatalmas dicsőség, ha a kutatása a Libris Mortisba kerül.

  Bár a Nekromanta Rend és Tanács alapjaiban véve demokratikus berendezkedésű, (legalábbis a szavazásoknál) van kialakult hierarchiarendszere. Alapvetően mindenki Tagnak számít, de a különböző Ösvények (pl. a Csont Ösvénye) egy-egy frakciónak számítana és minden ilyen frakció igyekszik a saját érdekeit és kutatási eredményeit előbbre helyezni. A különböző kasztok itt is jelen vannak természetesen, ők a hierarchia egy-egy lépcsőfokát foglalják el. Az alapvető felépítés a következők szerint néz ki:

  -          Külső Kör
  o   A Tizenharmadik Körtől a Hatodik Körig
  -          Belső Kör
  o   Az Ötödik Körtől a Harmadik Körig
  -          A Második Kör – Mestertanács
  -          Az Első Kör – Körök Mesterei

  No de mik is ezek a Körök? Lényegében a nekromanták tanainak alapkövei. A Rendben elfoglalt helyét valakinek az adja meg, hogy melyik Körhöz tartozik, ugyanis minél magasabb szinten van, annál több tudást ismerhet meg, annál több információ kerül bele a Libris Mortis nála lévő példányába. Egy friss nekromanta mindig a Tizenharmadik Körben kezd, a feljebb jutás pedig a munkája alapján történik, továbbá az eltelt éveket is számításba veszik; minden Körnek más-más minimum ott töltendő ideje van, és épp ez mutatja, hogy a nekromanták, nos… mivel is foglalkoznak. Egy átlagember nem élne addig, hogy bekerüljön a Belső Körbe, de a nekromancia miatt képes lehet rá. Lényegében a varázslataikat is így ismerik meg; minél fentebb jutnak a hierarchiában, úgy mélyül el a tudásuk. Alább következik majd a Körök leírása, de előtte még a tanácsülésről kell néhány szót ejteni.

  Már említve lett, hogy a Tanács évente ülésezik, amelyen minden tagnak kötelező megjelennie. Az ülés két hétig tart, s itt beszélik át az előző év legfontosabb eseményeit, többek között a különböző kutatási eredményeket. Szintén már volt erről szó, ahogy arról is, hogy a szavazások demokratikus alapokon nyugszanak. Azonban a Tanácsülésnek ezeken kívül bizony vannak még hagyományai. Minden egyes nap programja percre pontosan meg van határozva, ahogy az ülésrend is.

  A helyszín minden évben változó, de maga az Ülésterem mindig ugyanazt a képet mutatja, egy félköríves, amfiteátrumszerű hatalmas termet, amely leginkább egy egyetemi előadóhoz hasonló. Tizenhárom sor van, minden Körnek egy-egy, legfelülről kezdődik el az ülésrend, méghozzá a Tizenharmadik Körrel, legalul pedig, legközelebb az előadótérhez pedig az Első Kör ül. Az előadótérre minden nekromantának joga van kilépnie és beszédet intéznie a Tanács tagjaihoz, akik megvitatják a mondanivalóját. Fontos még, hogy mindig úgy helyezkednek, hogy a különböző Ösvények képviselői egymás mellé, alá és fölé kerüljenek, ezzel is egységet sugallva. A valós világban tán a pártokhoz lehetne hasonlítani őket.

  A hierarchiában még fontos szerepet játszik a pozíció is, ezek Körtől függetlenek elvileg, de egy Ötödik Körös mester nagyobb rangú, mint egy Tizenharmadik Körös mester. Itt már jelen vannak a különböző kiemelt nekromanta kasztok tagjai is, akiknek Körtől függetlenül nagyobb szavaik vannak a Tanácsban. A hierarchia az alábbiak szerint tagozódik:

  -          Novícius/Novícia (Még nem kerültek beavatásra, nem tagjai egy Körnek sem)
  -          Beavatott (A Tizenharmadik és Tizenkettedik Kör nem mester tagjainak megnevezése)
  -          Mester (Minden olyan tagnak a megnevezése, akit mesterré neveztek ki)
  -          Sírok Védelmezője (kiemelt pozíció)
  -          Lélekőrök (kiemelt pozíció)
  -          Csontlovagok (kiemelt pozíció)
  -          Ösvénymester (Ötödik Kör tagjai)
  -          Védelmezők (Negyedik Kör tagjai)
  -          Tanácsnokok (Harmadik Kör tagjai, az utolsó Kör a Belső Körből)
  -          Mestertanács (Második Kör tagjai)
  -          Körök Mesterei (Első Kör tagjai)
  -          Nagymester
  Egy frissen induló játékos csakis a Tizenharmadik Körbe indíthat nekromanta karaktert!

  Külső Kör
  A Külső Kör a Tizenharmadiktól a Hatodik Körig tart. Ide tartoznak azok a tagok, akik a friss tagságtól kezdve lépdelnek felfele a ranglétrán, de még nem tartanak ott, hogy a Belső Körbe tartozhassanak. Lényegében ez a legnagyobb része a Rendnek, ők képviselik a hangos többséget a Tanácsban. Jellemző a tagjaikra a tettrekészség és a végtelen tudásszomj, továbbá a karrierista gondolkozás is, hiszen minél feljebb és feljebb akarnak kerülni, hogy több varázslatot és tudást birtokolhassanak. A Külső Kör mindegyikére jellemző, hogy egy-egy körben legalább tíz évet és egy napot kell eltölteni ahhoz, hogy fentebb juthasson valaki a ranglétrán, de inkább többet.

  -          Tizenharmadik Kör
  o   A legfrissebb tagok Köre. Ők azok, akik nemrég kerültek be a Rendbe, mesterük általában egy Körrel fentebbről származik. Ahhoz, hogy valaki kikerülhessen innen és fentebb léphessen, tíz évet és egy napot kell eltöltenie itt, továbbá a mesterének fel kell szólalnia érte, hogy megérett a továbblépésre.

  -          Tizenkettedik Kör
  o   Átlagosan már a mesterek tartoznak ide, akik tanítványokat fogadnak a Tizenharmadik Körből, avagy azon kívülről egy novíciust, akit a beavatásra készítenek fel. Ők egyengethetik az útjukat és szólhatnak az érdekükben a Tanács előtt. Tíz év és egy nap kell ahhoz, hogy tovább léphessen valaki innen.

  -          Tizenegyedik Kör
  o   Ők azok, akik leginkább a kutatásaiknak szentelik az életüket, sokan nem is lépnek tovább innen érdekes módon, már csak azért is, mert a Tízedik Körbe való tartozáshoz húsz év és két nap eltöltése kell itt.

  -          Tízedik Kör
  o   Aki idáig eljutott, az már határozottan veteránnak mondhatja magát. A Tízedik Kör egy fontos állomása a Nekromanták életének, ugyanis itt avatják be őket a főbb titkokba, amelyek a Fodorral és a Palásttal kapcsolatosak. Tizenöt évet kell itt eltölteni a Kilencedik Körhöz való csatlakozáshoz.

  -          Kilencedik Kör
  o   A nekromanta beavatást nyer azokba a titkokba, amelyek a lelkek természetének misztériumát képviselik. A Kilencedi Körben tíz évet és egy napot kell tanulni, főként Lélekmágia van terítéken itt.

  -          Nyolcadik Kör
  o   Lényegében csak a Kilencedik Kör tanait mélyíti el, még jobban belemerülnek a lelkek működésébe, olyan titkok tudói, amelyeket sokan el sem mernek képzelni. Tizenöt év és egy nap kell a továbblépéshez.

  -          Hetedik Kör
  o   Ők azok, akik már csak a Nyolcadik Kör beavatására készülnek, azaz egy állandó lélekszolga megidézésén munkálkodnak, amelynek ideje minimum tíz év, ha nem több; ennek a Körnek nincs meghatározott tanulási ideje ezen kívül.

  -          Hatodik Kör
  o   Aki idáig eljutott, az már joggal mondhatja magáról, hogy tanult nekromanta lett belőle. Nincsenek sokan, mivel ahhoz, hogy valaki ide beavatódhasson, egy állandó lélekszolgát kell maga mellé idéznie; ez önmagában is hatalmas erőt kíván, hiszen nem engedheti, hogy a lélek visszatérjen a Fodorba, de nem zárhatja el őt lámpásba. A Külső Kör utolsó része, innen beavatódni a Belső Körbe majdhogynem egy évszázadnyi tanulás után lehetséges csak.

  A Belső Kör
  Kevesen vannak, de annál súlyosabb szóval bírnak a Tanácsban. A Belső Kör tagjai azok a mesterek, akik már több évtizednyi tanuláson és tagságon vannak túl. Megszólításuk minden esetben a tiszteletteljes hanghordozású „Mesterúr”. A Belső Kör az Ötödik Körtől a Harmadik Körig tart, onnan feljebb már csak a Mestertanács és a Körök Mesterei találhatóak, no meg persze a Nagymester. Ha valaki beavatást nyer a Belső Körbe, általánosan már egy Ösvénynek a Mestere, avagy valami fontos, kiemelt pozíció vezetésével bír. A Belső Körbe való tartozás engedélyköteles!

  -          Ötödik Kör
  o   A Belső Kör első Köre. Ösvények Mestereiből áll, akik egy-egy ilyen frakciót vezetnek, és annak útjait egyengetik. Az Ösvények tagjai őket kereshetik, hogyha valamilyen áttörést értek el, annál nagyobb dicsőség pedig keveseknek adatik meg, hogy egy Ösvénymester konferálja fel kutatási eredményeiket. A továbblépés a Negyedik Körbe csak a Nagymester ajánlásával lehetséges, továbbá Csontlovagnak kell lenni hozzá!

  -          Negyedik Kör
  o   A Védelmezők Köre. Ők azok, akik a Tanács védelméért felelősek, Csontlovag mindegyikük. Harcos nekromanták ők, nem félnek használni a hatalmukat, ha éppen valami probléma adódott. A Negyedik Kör a Rend és Tanács végrehajtó hatalma, ők rendelhetik el bármelyik eltévelyedett nekromanta kivégzését, amennyiben arra a Nagymester utasítja őket, továbbá a tagjaik is vadásszák le azokat. A Harmadik Körbe innen már csak engedéllyel lehet belépni, amelyet a játékban a Második és Első Körök adnak meg a játékosnak a Nagymesterrel együtt.

  -          Harmadik Kör
  o   A Tanácsnokok Köre. Ők felelnek a Nekromanta Tanács és Rend működéséért, az ülések zavartalan lebonyolításáért és a tagok nyilvántartásáért. Nagy tudás birtoklói, név szerint ismernek minden egyes tagot és hatalmukban áll, hogy a Nagymester felé szavazás megkerülésével is felterjeszthessenek valamilyen fontos dolgot.

  A Második Kör
  Ide tartozni, nos… szinte lehetetlen. A Második Kör a Mestertanács, ők azok, akik egy-egy ágazat legfőbb mesterei lényegében. Kinevezni a Nagymester nevezheti ki csak őket, személyükre ajánlást az Első Kör Mesterei tesznek. Dolguk nem más, mint egyengetni a mesterek útját, meghatározni a téziseket, amelyek mentén a nekromanták haladhatnak. Ők a Tanács legbölcsebb tagjai majdhogynem, mindegyikük már több száz éves elmúlt. Az üléseken kívül sosem mutatkoznak, azonban a háttérben gőzerővel munkálkodnak; nélkülük nem működne úgy a Rend, ahogy most van. A Második Körbe beavatódni engedélyköteles!

  Az Első Kör
  Nem mások, mint a Tizenhárom Kör mesterei, a legfőbb Tanács a Tanácson belül. Számuk adott, titulusaik pedig szintén adottak. Ők a Nagymester tanácsadói, annak szemei és fülei, továbbá legfőbb dolguk, hogy a Köröket összefogják. Személyüket a Nagymester határozza meg, továbbá tőlük kerül ki egy titkos, belső szavazással a Rend következő nagymestere, ha éppen el találna halálozni, vagy lemondana. A jelenlegi Nagymester Ataruhemutramu Sesostris Runihura, egy bizonytalan fajú és kinézetű férfi, aki nagyjából hétszáz éve tölti be pozícióját és a Hetedik Kör mestere volt a kinevezése előtt. Az Első Körbe tartozni engedélyköteles!
   
  Ösvények
  Fentebb már szó esett az Ösvényekről, nem is egyszer. De mégis mik ezek az Ösvények? Ezek határozzák meg azt, hogy egy Nekromanta milyen utat jár végig élete során. A Tanácsban sok Ösvény képviselteti magát, akik igyekeznek egységesek maradni; mintha a való életben pártok lennének lényegében. Egy Ösvényen belül a tagok mind ugyanúgy öltöznek, továbbá van egy fontos előnye annak, ha valaki ide tartozik: az Ösvényeknek vannak Titkos Tudásai, amelyeket nem oszthatnak meg másokkal a sajátjukon kívül. Ha egy karakter egy Ösvénybe csatlakozik, akkor a Libris Mortisban a jelenlegi körének a varázslatain kívül az Ösvényének a varázslatai is megjelennek.

  Azonban, ahhoz, hogy egy varázslat titkosnak minősüljön, össze kell ülnie az Ösvénymestereknek és többségi szavazattal eldönteniük azt; továbbá, csakis varázslatot lehet így titkosítani, más tudásanyagot nem. Jellemző, hogy körönként vannak az ösvényeknek több és erősebb titkos varázslataik, tehát egy Ösvényben fejlődő karakter minden Körben több varázslatra tehet szert az alapnál. Jelenleg öt fő Ösvény van, de a játékosok akár dolgozhatnak ki sajátot is, amelynek később akár még a mestereivé is válhatnak. Az Öt Ösvény a következő:

  -          Hús Ösvénye
  o   Barnás köpenyt hordanak, amelynek hatása olyan, mint az emberi húsé. Leginkább a testtel rendelkező élőholtakkal ápolnak jó viszonyt. Minden ide tartozó tagnak van legalább egy állandó, értelemmel nem bíró, élőholt szolgája.

  -          Csont Ösvénye
  o   A Hús Ösvényének az ellenkezője. Ők a csontokat részesítik előnyben, igazi kísérletezők; míg előbbieknél szövettel rendelkező élőholtak vannak, addig ők a csontvázakkal szeretnek machinálni. Világosszürke köpenyt hordanak, továbbá mindegyiküknek van egy értelemmel nem bíró, csontokból összeállított, állandó élőholt szolgája.

  -          Hamvak Ösvénye
  o   A Csont Ösvényéből váltak ki még réges-régen. A hamvakból merítik a hatalmukat ennek az Ösvénynek a követői, a Lélek Ösvényéhez hasonlóan nagyon titokzatosak és hallgatagok. Sötétszürke köpenyt hordanak, továbbá nekik is van egy állandó, élőholt szolgájuk, amelyet hamvakból raknak össze.

  -          Vér Ösvénye
  o   Értelemszerűen vörös köpenyt hordanak, azonban nem brutális, démoni alakok. Leginkább a vérrel foglalkoznak, mint az éltető erővel. Nem ritka köztük a vámpír, bár ez evidens. Élőholt szolgájuk nincsen (sokszor maguk azok), de nem is kell nekik.

  -          Lélek Ösvénye
  o   A leginkább misztikus Ösvény. Minden nekromanta kutatja a lelkeket, de ők azok, akik nem elégszenek meg ennyivel; fő feladatuknak tartják, hogy valahogy képesek legyenek áthatolni a Fodorba és erre tették fel az egész életüket. Kutatásaik is erre alapulnak, ráadásul nagyon nem szeretik megosztani a tudásukat másokkal, ami miatt a Tanács renitenseinek számítanak. Fehér köpenyt hordanak, amely a lelket szimbolizálja.

  Az ösvényen kívüli nekromanták fekete köpenyt hordanak, továbbá nem férhetnek hozzá azoknak a Titkos Tudásaihoz.
   
  A Nekromanták Jelképei
  Beszéltünk már a négy fontos tárgyról, amelyek nekromantává teszik a nekromantát, de itt az ideje részletezni is azokat; ezek nem mások, mint a Lámpás, a Libris Mortis, a Köpeny és a Bot, ez utóbbit pedig a beavatásuk után kell elkészíteniük. Alább következzék hát egyesével ezeknek a tárgyaknak a rövid ismertetése. Ami fontos és mindegyikben közös: a tárgyak kötődnek a nekromantához, nem lehet tőle ellopni és el nem tudja veszíteni, ugyanis egy idő után mindig visszakerülnek, méghozzá mágikus úton. Ha pedig a nekromanta meghal, tárgyai is vele együtt mennek a sírba… pontosabban megsemmisülnek, mintha sosem léteztek volna.
   
  A Lámpás
  A lámpás az a tárgy, amely egy nekromanta számára hatalmas fontossággal bír. Egységesen néz ki mindegyik, ámbátor mégis egyedi, ugyanis egy idő után úgy alakul, ahogy azt a tulaja személyiségének a változása engedi. Ebbe a lámpásba zárják el a Fodorból áthozott lelkeket, s mindegyik ilyenkor kivétel nélkül zöld fénnyel ég. Ebből merítik ki a lelkekből az erőt, de a kutatásaikhoz is elengedhetetlen kellék. Hordása személyfüggő, van olyan, aki a botjára akasztja, más az övén tartja. Mérete nem nagy, egy átlagos lámpás nagyságával bír.
   
  A Libris Mortis
  Sokszor volt már erről is szó, tehát itt az ideje kifejteni, hogy mi is ez. A Libris Mortis nem más, mint a nekromanták teljes tudástára. Egy mindig bővülő, mágikus könyv, amelynek első oldala a Tanokat tartalmazza, majd utána úgy bővül, ahogy a nekromanta halad előre a tudás megszerzésének útján. Minden információt tartalmaz, amióta csak létezik a Rend, gyakorlatilag önálló életet él majdhogynem. Az Első Példány a Nagymesternél van, ő az egyetlen, aki beleírhat, s ha így tesz, az mindenkiében megjelenik; a legendák szerint maga a Halál adta nekik ezt a könyvet, így szentként tisztelik.

  Ebben a könyvben értesítik például a tagokat a következő tanácskozás helyszínéről is, amely rendszerint az első oldal előtt, a borító belsején jelenik meg mintegy üzenetként számukra. Ha valamit megszavaznak, hogy belekerüljön, akkor azt csakis a Nagymester teheti bele, aki még a szavazás napján preparálja saját könyvét, így mindenkiében látszik az új információ. A nekromanták között terjeng a szóbeszéd, hogy az Első Példány már nem is könyv, hanem egy egész könyvtár, annyi információ gyűlhetett fel benne az évezredek során.

  A Libris Mortis a nekromanták saját nyelvével íródott, más nem tudja elolvasni sem. Csakis azt a tudást mutatja meg a tulajdonosának, amilyen szinten a Renden belül áll, de ez is sok; egy friss, Tizenharmadik Körbe beavatott, a Csont Ösvényét járó tagnak is több ezer oldalnyi anyag áll rendelkezésére, amelyet meg kell tanulnia. Valós méretei nem nagyok, azonban egy alapvető anyagmágiával van preparálva, amely kinyitáskor mutatja meg magát; ilyenkor hatalmas, súlyos kódexszé változik át. Minden nekromanta birtokol egy ilyen példányt, s ezt tartják tán a leghatalmasabb becsben mind közül; más, ha hozzáér, nos… halál fia. A könyv kinézete egységes, feketére lakkozott emberi bőrbe van kötve, továbbá csatokkal van lezárva, amelyet csak a tulaja tud felnyitni, más nem.
   
  A Köpeny
  Még egy fontos jelkép, amelynek gyakorlati haszna nincs, de státusszimbólum a nekromanták között; ezzel mutatják hovatartozásukat a Renden belül. Az a nekromanta, aki nem tartozik egy Ösvényhez sem, fekete, dísztelen köpenyt hord, a különböző Ösvényeknek különböző színű köpenyei vannak, ahogy az is a köpenyen jelenik meg, hogy melyik Körbe tartozik valaki; a hátán mindig arany színnel ott van az adott Kör jelképe. A Nagymester köpenye egyedülálló, mivel ő a Tizenhárom Kör jelképéből és az Öt Ösvény színeiből állót hord, ezzel mutatva, hogy ő minden tudás birtoklója. És igen. Van csuklyája.
   
  A Bot
  Tán a legfontosabb gyakorlati tárgya a nekromantáknak, ugyanis a beavatásuk után ezt kell elkészíteniük, méghozzá minél hamarabb. Ahhoz, hogy felhasíthassák a Palástot - ennek a rituáléja már a Tizenharmadik Körben elérhető alapvarázslat - szükségük van egy botra, amelyet teljesen egyedire alkothatnak, a lényeg, hogy az övék legyen és működjön. Nincsen két egyforma bot, ahogy két egyforma nekromanta sincs. Sőt, sokszor a bot valójában pálca, de néha tényleg egy nagy vándorbot alakja.
  A fenti tárgyakat minden kezdő nekromanta birtokolhatja és köteles is birtokolni!
   
  A Kilenc Tan
  A Kilenc Tan az, amelyek meghatározzák egy nekromanta életét. Amennyiben egy nekromanta ezeket a tanokat betartja, a Tanács nem fog kiemelten foglalkozni vele, de ha egy ellen is vét, akkor kizárják a rendből, ami egyenlő a halállal. A Kilenc Tan a Libris Mortis első oldalán található meg.
  1.      Tartsd be a Nekromanta Rend és Tanács törvényeit!
  2.      Ne árts Rendtársadnak semmilyen módon!
  3.      Ne add ki a Rend titkait kívülállóknak!
  4.      Jelenj meg az éves gyűlésen!
  5.      Oszd meg a tudásodat a Rend többi tagjával!
  6.      Tiszteld feljebbvalóidat a Renden belül!
  7.      Viselj mindent méltósággal, állj egyenes háttal, bármi is történjék!
  8.      Ne gyilkolj, ha más út is áll előtted a tudás megszerzéséhez!
  9.      Tudd, hogy nem vagy mindenható, tiszteld a Halált!

  Nekromanta Kasztok
  Ahogy más mágusrendeknél, a nekromantáknál is jelen vannak a kasztok, azonban ezek inkább csak kiemelt pozíciók a Tanácson belül, ugyanis a legtöbb tag szimpla nekromanta. Ahhoz, hogy valaki egy ilyen kiemelt pozíció birtokosa legyen, legalább húsz éves rendtagság kell és több kutatási eredmény felmutatása, továbbá mindenkori mesterének az ajánlása; egyes esetek megkövetelhetik akár valamelyik Belső Körbéli tanácsnak a közbenjárását is.
   
  Nekromanta
  Ezt a pozíciót nem kell túlragozni, ugyanis mindenki nekromantának számít, aki belépett a Rendbe. Ez az alapkaszt, minden játékos, aki nekromantát indít, ehhez tartozik. Teljes értékűvé akkor válnak, amikor beavatják őket a Rendbe, a beavatási menetről pedig már sokszor volt szó az előbbiek során, ahogy magukról a nekromantákról is.
   
  Sírok Védelmezője
  Egy nagyon fontos pozíció a nekromanták között, s már a nevéből kiderülhet, hogy mi is a feladatuk, bár nem ennyire egyértelmű. Valóban sírokat, pontosabban temetőket őriznek, de csak azokat, amelyeket „problémásnak” jelentettek vagy kiáltottak ki. Ha egy falu melletti erdőben lévő temetőről az a szóbeszéd terjeng, hogy holtak járják, akkor a Tanács kirendel egy állandó Védelmezőt oda, aki ott telepszik le és felügyeli a helyet. Sokszor ezeket a védelmezőket nem lehet megkülönböztetni a körülöttük lévő élőholtaktól, annyira nem emberi kinézetük van már.
   
  Lélekőrök
  Bár a Tanácsnak nincsen állandó, központosított helye (nem létezik Fellegvár, meg ilyenek, hiába szól erről néhány legenda), egyetlen egy fontos területük mégis van; a Lélekkönyvtár. Ez egy barlang, ami valójában egyszerre létezik is, meg nem is, ugyanis a világon jelenleg létező legnagyobb zsebdimenziónak lehet nevezni, amelyet mágusok alkottak. Itt tárolják a fontos lelkeket, gyakorlatilag egy hatalmas, végeláthatatlan lámpásokat gyűjtő polcsor az egész, ezeket pedig néhány szakavatott és elhivatott nekromanta őrzi, ők a Lélekőrök. Legtöbbjük már évszázadok óta a Tanács szolgálatában áll, vagy erejük olyan kiemelkedőnek bizonyult, hogy kiválasztották őket ide. Lélekőrnek lenni engedélyköteles, továbbá eléggé helyhez kötött, hiszen nem hagyhatják el a Lélekkönyvtárat, ott élik le az életüket.
   
  Csontlovagok
  Nos, aki azt hitte, hogy a nekromanták mindegyike egyszerű mágus, az tévedett. A Csontlovagok a Nekromanta Rend csatamágusai, azok a személyek, akik védelmezik a többieket, ha arra kerül a sor, továbbá nekik csak a Negyedik Kör parancsolhat, mivel egyúttal ők a vadászok is. Valódi lovagnak néznek ki, páncéljuk és fegyverük azonban mágikusan preparált csontokból készült, köpenyük pedig hamuból áll össze. Komoly fegyverforgatók, a kiképzésüket általában a tagság elejétől kezdik el. Ahhoz, hogy valaki Csontlovag legyen, a Tanács szavazata kell, gyakorlatilag annak kell jelentkeznie, azonban legalább hét évet köteles alapvető rendtagsággal tölteni, ahol felkészül a Csontlovagok beavatására. Ők azok még, akik a Tanácsülésen elvállalják az őrködés feladatát, továbbá nem igazán szoktak megszólalni, de, ha így tesznek, akkor biztosan valami fontos dolgot akarnak közölni.

  A Csontlovagok mindegyike bír egy megidézhető csontváz lóval, ez a hátasuk, amelyet bármikor képesek meg is idézni és el is küldeni, azonban ez határozottan kimeríti őket, hogyha túl sokszor csinálják. Fegyverzetük egységes, egy csontfehér egykezes kard, ahogy a páncéljuk és a köpenyük is az. A Csontlovagok feladják azt az életmódot, amit az alapvető nekromanták járnak, cserébe viszont beavatást nyernek a harci nekromágia titkaiba, amelyek a sima tagoknak nem adatnak meg.
  - Thorgar

   Pontos idő: Hétf. Okt. 14 2019, 03:37